Ouderbijdrage

Activiteiten/schoolreisvergoeding en het spaarsysteem op onze school

In overleg met de MR van onze school zijn de volgende bijdragen vastgelegd ter bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage voor festiviteiten zoals o.a. Sinterklaas, Kerst en Pasen betaalt u jaarlijks een vastgesteld bedrag van € 23,-.

Het geld van de activiteitenbijdrage wordt gebruikt voor specifieke activiteiten ten behoeve van uw kind(eren) o.a. alle festiviteiten, sport- en culturele activiteiten.

Het spaarsysteem inclusief het schoolreisjesgeld

Dit spaarsysteem is zo opgezet, dat u vanaf groep 1 al spaart voor de duurdere schoolreis in groep 8.
We hebben de volgende bedragen vastgesteld:

Groep 1 t/m 4  €52,50
Groep 5 & 6  €70,-
Groep 7  €87,50
Groep 8  €130,-

1. Mogelijkheid van betaling in één keer

Betaalt U in één keer PER BANK, dan is de betaling in de maand oktober.
U betaalt via de bank of giro en wel vóór 3 oktober van het desbetreffende schooljaar.

2. Mogelijkheid van betaling in twee keer

Betaalt u in twee keer PER BANK, dan is de betaling in de maand oktober en in de maand april.
Betaalt u in twee keer via de bank of giro, dan graag vóór 3 oktober en vóór 3 april van het desbetreffende schooljaar.

Als u in twee keer wilt betalen, zijn de bedragen als volgt:
TABEL


3 oktober 2016 3 april 2017
Groep 1 t/m 4 €27,50 €25,-
Groep 5 & 6 €35,- €35,-
Groep 7 €45,- €42,50

De kosten voor groep 8 zijn afhankelijk van de al opgebouwde reserve uit de voorgaande jaren.
Zonder reserve, dan in oktober € 65,00 en in april € 65,00. De ouders van leerlingen uit groep 8 krijgen bijtijds bericht over het juiste bedrag.

3. Mogelijkheid van betaling in drie keer

Betaalt u in drie keer PER BANK, dan is de betaling in de maand oktober, januari en in de maand april.
Betaalt u in drie keer via de bank of giro, dan graag vóór 3 oktober 2016, vóór 9 janauri en voor 3 april 2017 van het desbetreffende schooljaar.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl