Het activiteitenaanbod

voor kind 

en volwassene.

De volgende activiteiten vinden al plaats doordat wij samenwerken met de partners:
-> Huiswerkbegeleiding (Oost-Nederland) voor groep 6, 7, 8 
-> Taallessen voor volwassenen: dinsdag en donderdagochtend
     van 8.45 - 10.00 uur

-> De huiskamer: maandagochtend gezellig samen iets doen
->Themaochtend van Alifa: woensdag van 8.30 - 10.00 uur in de huiskamer 
-> Schilderen met kinderen: dinsdag na schooltijd van 14.30 - 15.30 uur
-> Knutselen met kinderen: maandag na schooltijd van 14.30 - 15.30 uur
-> Logopedie in school: dinsdag de hele dag en vrijdagochtend
-> Fysiotherapie in school: vrijdag
-> School/wijkcoach: donderdag van 10.00 - 12.00 uur
-> Life Skills weerbaarheidstraining: woensdag van 14.30 - 15.30 uur
-> GGD Twente- jeugverpleegkundige (positieve gezondheid) 
   Elke eerste woensdag van de maand
-> Wijkagent: woensdag om de twee weken op school van 10.00 - 11.00 uur
-> Jobhoppers: verlengde schooldag voor groep 7
-> Power: activiteitencentrum voor wijkbewoners en/of ouders
-> KIES cursus voor kinderen in echtscheidingssituaties
-> Leerlingenraad: onze kinderen mogen meedenken, praten en beslissen; 
    8 x in het schooljaar wordt er vergaderd

-> Koken: elke vrijdagmiddag met ouder(s) en kinderen

Wij ontwikkelen samen met u en/of buurtbewoner nieuwe activiteiten. Wij kunnen dat niet alléén. Wij organiseren daarom regelmatig bijeenkomsten om met elkaar te overleggen en elkaar te vertellen. 
U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe activiteiten, middels een nieuwsbrief, het communicatiebord in de gang (bij de rode deuren) en de website.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl