Adres

KOV Hebbes

                                                                                                           logo de zuidsprong

Peuteropvang De Zuidsprong

Binnen de school de Zuidsprong biedt kinderopvang Hebbes peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

De beste voorbereiding voor de basisschool vind je bij de KOV-Hebbes peuterspeelzalen. Vakkundige medewerkers werken samen met je kind toe naar de gang naar school. Door middel van een heldere en duidelijke dagindeling weten de kinderen waar ze aan toe zijn en wat er verwacht wordt. Leren samen te spelen, te delen en op je beurt te wachten. Ook taal en rekenen komen aan bod. Op locatie de Zuidsprong  geven wij VVE. KOV-Hebbes gunt ieder kind deze rustige en prettige overgang van schoot naar school.

Openingstijden van peuteropvang-locatie de Zuidsprong zijn:

Groep 1

 

dinsdagmiddag

12.00-14.00

donderdagochtend

08.30-11.30

Groep 2

 

dinsdagochtend

08.30-11.30

donderdagmiddag

12.00-14.00

Groep VVE 1

 

maandagochtend

08.30-11.30

woensdagmiddag

12.00-14.00

Groep VVE 2

 

maandagmiddag

12.00-14.00

woensdagochtend

08.30-11.30

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, dan kunt u een informatieboekje ophalen bij de directeur van de Alles-in-één-school of de Peuteropvang de Zuidsprong of bezoek onze website www.kov-hebbes.nl. U bent van harte welkom op de locatie voor een rondleiding.
U mag natuurlijk ook bellen met ons kantoor, welke te bereiken is op telefoonnummer 053-4781100.

Kinderopvang Hebbes
Kinderopvang Hebbes biedt naast het aanbod van peuteropvang ook kinderopvang en buitenschoolse opvang. De dichtstbijzijnde locatie hiervoor bevindt zich aan de Geessinkweg 250 (nabij de rotonde bij de sportvelden).

Het kinderdagverblijf  is geopend van 07.00 tot 19.00 uur. U kunt als ouder kiezen voor reguliere opvang, waarbij u 12 uur afneemt en 11 uur betaalt of u kunt kiezen voor TikTik. Hierbij heeft u de keuze om blokken vanaf 7,5 uur tot en met 10,5 uur per dag af te nemen. Op al onze locaties geven wij VVE. Het TikTik portaal zorgt er bovendien voor dat u als ouder optimaal geïnformeerd bent over wat we op een dag zoal doen. 

Buitenschoolse opvang
De BSO is in de schoolweken van 14.00 tot 19.00 uur geopend en in de vakantie van 07.00 tot 19.00 uur. U kunt voor de BSO kiezen voor blokken vanaf 2 uur per dag en ook heeft u de keuze uit het aantal vakantieweken, welke u wilt afnemen. Dit kan omdat wij werken met TikTik. Via het TikTik portaal blijft u als ouder tevens optimaal op de hoogte van alle activiteiten. En de eerst drie keer mag uw kind de BSO gratis uitproberen. Wij bieden een gevarieerd aanbod met de focus op sport en bewegen. 

 

 

 

 

HebbesLogo