Adres

Notulen vergadering 3 juli 2017

 

                                                                                                                          logo AiS   

Voorzitter:              Simone Schuurman
Penningmeester:   Tamara Plate-Van der Meer, Andrea de Jong
Secretaris:              Hans van den Heuvel         
Aanwezig:              Chantal, Belinda, Simone, Tamara, Andrea, Jeannette, Ellen, Hans, Sheila en Kaja
Afwezig:                 Kim, Berivan, Elisabeth

Notulen:           03-07-2017

 1. Notulen 15 mei
  De notulen van 15 mei 2017 worden goedgekeurd.
 2. Mededelingen

Suikerfeest op school vieren– merendeel geeft aan het liever thuis te vieren. In het nieuwe schooljaar (2017/2018) zal het verder worden besproken.
Opbrengst van de ouderbijdrage was zeer goed, bijna alles is binnengehaald. Ouders/verzorgers begrijpen het beter.

 1. Schoolplein
  Chantal heeft haar vader gevraagd of er een oplossing is voor het zwarte zand op het kleuterplein. Zolang het zand er te los op ligt zal er geen gras groeien.
  Het kleuterplein zal eerst goed zandvrij gemaakt moeten worden voordat er een verkeersplein geschilderd kan worden.
  Simone geeft aan, dit door haar werk en privé, op dit moment minder tijd te hebben voor het schoolplein. Er zal een werkgroepje gemaakt kunnen worden – wellicht kunnen ouders hierbij een steentje bijdragen. Persoonlijke benadering voor hulp helpt beter dan de nieuwsbrief.
 2. Kamer van Koophandel: Aanpassen van namen, naam van de stichting
  Doordat we nieuwe leden en wisselingen van functies hebben moeten de namen worden aangepast bij Kamer van Koophandel omdat de OGR een Stichting is. Dit is gebeurd.
 3. Buitenspeeldagwoensdag 14 juni
  De opkomst (ca. 180 kinderen) zeer geslaagd.

Er was tijdens de buitenspeeldag iets te weinig hulp van volwassenen. Ook waren de vrijwilligers van de Speeltuin niet actief te zien.

 1. Laatste schooldag: wanneer de ijsjes?
  De ijsjes worden tussen 13:30 en 14:00 uitgegeven. Belinda zal contact met de IJsvogel opnemen met het verzoek om op de laatste schooldag aanwezig te kunnen zijn. Mocht dit niet lukken zal er een andere oplossing worden bedacht. Er hoeven geen boodschappen worden gehaald.
 2. Kerstmarkt
  Belinda gaat in de zomervakantie naar Alice om het één en ander te bespreken. Ze komt hier tijdens de aankomende vergadering op terug.
  Jolanda Venturini kan wellicht hulp bieden aangezien ze extra wegen weet te bewandelen.
 3. Mededeling Team
  De kick-off werd zeer goed bezocht. Wethouder Eelco Eerenberg heeft samen met Ellen de kick-off geopend en de nieuwe naam bekend gemaakt. We heten nu Alles-in’-één-school De Zuidsprong. Iedereen was enthousiast, er waren circa 100 personen aanwezig – voornamelijk ouders met peuters, maar ook anderen belangstellenden uit de wijk.

Formatie 2017-2018 bekend
Juf Joyce en meneer Rikko gaan weg, ze hebben beiden een andere baan gekregen. Hierdoor zijn er een aantal vacatures vrij gekomen.
Kinderkoor uit Oeganda
Sevilay kookt voor het kinderkoor. De ingezamelde flessen moeten nog ingeleverd worden. Om meer sponsorgeld te binnen te halen is het een goed idee om een brief aan alle leerlingen van groep 8 mee te geven. Mede hierdoor zal een hogere opbrengst worden verwacht. Tevens zullen de leerlingen van groep 7 en 8 langs de deuren gaan om geld in te zamelen. Er is door school nog geen concrete bijdrage aan het kinderkoor afgesproken, maar dit zal op z’n minst € 500,- zijn.

Website-facebook –virtuele tour

Link van de website op Facebook plaatsen zodat ouders een beter idee krijgen wat er op school gebeurd. Hoe meer likes van de Facebook-pagina des te beter voor de bekendheid.
Ontbijten in school
Ontbijten op school was weer een groot succes. De opkomst waren alle dagen groot. Er zijn ouders die zelf boodschappen ingekocht ism met Marieke van Alifa. Ook is er nu meer hulp door ouders geboden.
Volgend schooljaar wordt het weer 3 x gepland is de bedoeling. Inhet kader van de Alles-in-één-school als gezamenlijke activiteit ouder en kind, gezond ontbijten met een thema voor ouders.
Vervangingsproblematiek

Er is een te kort aan leraren – Consent heeft een eigen poule van invallers.
Ondanks dat kan er een tekort aan invallers zijn. De school moet dit zelf oplossen. In noodgevallen worden kinderen naar huis gestuurd. Oplossing Consent: er worden nu ook onderwijsassistentes aangesteld (5 ).
10-minuten gesprekken
In het nieuwe schooljaar worden er na 6 weken startgesprekken gehouden voor de groepen 1 t/m 7.
Nieuw: 2x rapport (in november zijn er te weinig toetsgegevens voor het rapport) Het 2 de rapport aan het einde schooljaar eindigt nu met een gesprek.


Volgende vergadering is op
11 september 2017