Adres

Agenda vergadering 23 januari 2017


              Voorzitter: Chantal de Bie


              Penningmeester: Belinda Meupelenberg,


                                                                                                Tamara Plate-Van der Meer en Andrea de Jong


                                                                Secretaresse: Andrea de Jong


 


Agenda OGR vergadering maandag 23 januari 2017

 
1. Notulen van 14 november 2016

2.
Veranderingen bestuur; penningmeester, voorzitter

3. Boekhouding afronding 2016

4. Draaiboeken

5. Mededelingen vooraf aan de vergadering doorgeven aan Andrea of Simone, bij voorkeur per mail. 

6. Evaluatie Sinterklaas en Kerst 

7.
Carnaval Rosenmontag maandag 27 februari van 13:00-15:00 uur: hoe en wat regelen; Ellis en Renée 
zitten in de commissie. (draaiboek wordt bijgewerkt) Wie is aanwezig, wie helpt, boodschappen?

8.
Mededelingen Team
-Personele mededelingen
-Voedingsbeleid: korte pauzehap, wat te doen bij activteiten?
-Alles-in-een-school;

9. Rondvraag en datum nieuwe vergadering (voorkeur vooruit plannen)