Adres

Wetenschap & Techniek

Wetenschap en Techniek onderwijs

Wij willen dat de kinderen kennis maken met de beginselen van wetenschap en techniek. Kinderen hebben vaak een natuurlijke interesse in techniek. Deze interesse kan benut worden om techniekonderwijs vorm en inhoud te geven.
Technisch handelen (onderzoeken, ontwerpen en maken) bevordert de ontwikkeling van kinderen. Het doel is dus het vergroten van kennis en vaardigheden maar vooral om het bevorderen van een onderzoekende houding en het vergroten van 21th century skills.
Bij techniek gaat het om de combinatie van denken en doen.
Wij zien techniek als een onderdeel van het onderwijsaanbod, vaak geïntegreerd in andere vakken.

Wetenschap en Techniek

We willen de komende jaren onze al bestaande ICT leerlijn aanvullen met Wetenschap en Techniek. Wij hebben afgelopen schooljaar met het team een inspirerende workshop gevolgd over ‘LEGO Education Innovation Studio door Saxion.
Nursen Delibalta is afgelopen schooljaar gestart met de 2- jarige opleiding ’Onderwijskundig Expert Wetenschap en Technologie’.

Dit schooljaar start het teamnascholingstraject Wetenschap en Techniek. Ons doel is om in samenwerking met Hogeschool Saxion een implementatieplan te maken voor meerdere jaren voor groep 1 t/m 8.  Wij hebben dit schooljaar 3 workshops ingekocht. Wij richten ons op de leerlijn beweging en overbrengingsprincipes of wel onderzoekend en ontwerpend leren. De kinderen krijgen ook workshops in de klas.

De LEGO Education Innovation Studio laat leerlingen op basis van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek.

 

Bee-bot

In de groepen 1, 2 en 3 wordt gewerkt met de robot “Bee-bot”. De Bee-bot is een kleine robot in de vorm van een bij. De kinderen kunnen de Bee-bot voorprogrammeren met een aantal knoppen bovenop.  De kinderen moeten zich goed kunnen oriënteren in de ruimte en vooraf bedenken of de Bee-bot links of rechts moet draaien. De leerlingen leren ook afstanden schatten, tellen, rekenen en problemen oplossen.