Adres

Eindopbrengsten groep 8

Eindopbrengsten groep 8

Eindopbrengsten

Wij zijn trots op de resultaten van onze kinderen.

De uitstroom wordt bepaald door de resultaten van de toetsen en het leerrendement.
Met de groepen 8 hebben we de afgelopen 3 jaren op twee niveaus gewerkt met rekenen.  Dit betekent dat de lesstof voor deze kinderen meer aansloot bij hun eigen niveau. Door deze manier van werken kregen de kinderen die het rekenen erg moeilijk vonden weer meer plezier in de rekenstof en ging het niveau zienderogen vooruit. Dit kwam doordat de stof op een duidelijke en wat rustiger manier werd aangeboden. De kinderen hebben hier erg van geprofiteerd, want ze scoorden aan het eind vaak hoger dan verwacht.

De inspectie beoordeelt de resultaten van de leerlingen aan het einde van de schoolloopbaan op basis van de laatste drie schooljaren. In 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 scoren wij alle jaren voldoende.
Op basis voor het leerpotentieel en de leerprestaties zijn alle leerlingen op de goede plek gekomen met het juiste uitstroomadvies. 

Uitstroomgegevens van onze leerlingen

Uitstroomgegevens van onze leerlingen van het afgelopen drie jaren
schooljaar zijn voldoende.

Schooljaar 2014-2015

 

P

VMBO
B

 

VMBO
K

 

MAVO

MAVO/
HAVO

HAVO

VWO

38

1

6

 

10

 

8

2

9

3

 

2,6%

15,78%

 

26,3%

 

21%

5,2%

23,6%

7,8%


Schooljaar 2015-2016

 

P

VMBO

B

VMBO
BK

VMBO
K

Mavo

Mavo/Havo

Havo

Havo/Vwo

VWO

 

1

7

1

11

3

1

5

1

3

33

3%

21,2%

3%

32,3%

9%

3%

15,1%

3%

9%

                   

Schooljaar 2016-2017

 

B

VMBO

B/K

VMBO
K

VMBO
K/M

Mavo

Mavo/Havo

Havo

Havo/Vwo

VWO

 

6

1

1

2

7

2

1

5

1

26

23%

3,84%

3,84%

7,69%

27%

7,69%

3,84%

19,2%

3,84%