Adres

Schooltijden & Vakanties

Schooltijden groepen 1 t/m 8

Continurooster 

Onze schooltijden voor alle groepen 1 t/m 8 zijn:

maandag            8.30 - 14.00 uur
dinsdag              8.30 - 14.00 uur
woensdag           8.30  -14.00 uur                     
donderdag          8.30 - 14.00 uur
vrijdag               8.30 - 14.00 uur

Tevens zullen er 5 vrije dagen komen voor de leerlingen van de groepen 1 en 2  verdeeld over het schooljaar. Alle kinderen brengen een lunchpakket,(eten en drinken) mee. Er is een ochtendpauze van 10.00-10.15 uur. Alle groepen lunchen van 12.00-12:15 uur met de eigen leerkracht, in het eigen lokaal. Dan volgt een speelpauze van 15 minuten. Na de middagpauze starten we om 12:30  uur en eindigen om 14.00 uur.                          


VAKANTIES  SCHOOLJAAR 2017-2018

Herfstvakantie

Maandag  23 oktober t/m vrijdag27oktober 2017

Kerstvakantie

Maandag  25 december t/m
vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

Maandag  26 februari t/m
vrijdag 2 maart 2018

Goede vrijdag
Tweede Paasdag                       

Vrijdag 30 maart 2018

Maandag 2 april 2018

Meivakantie

Vrijdag 27 april t/m
vrijdag 11 mei 2018

2de Pinksterdag

Maandag  21 mei 2018

Zomervakantie

Vrijdag 20 juli t/m
vrijdag  31 augustus 2018

Vrije dagen i.v.m. studiedagen voor het team

Donderdag 12 oktober 2017
Donderdag 15 maart 2018 (onderwijsdag Consent)
Woensdag  11 juli 2018
Vrijdag       20 juli 2018