Adres

KIJKAVOND OPEN HUIS

THEMAWEKEN GEZONDHEID/BEROEPEN
Op dinsdagavond 10 april van 18:30 t/m 20:00 uur sluiten wij de themaweken af met een kijkavond/open huis voor alle belangstellenden. Een uitnodiging volgt.

Vanaf maandag 6 maart t/m dinsdag 10 april houden wij vanaf de peuters t/m groep 8 een aantal themaweken over gezondheid, daarbij komen verschillende beroepen aan bod.
Allerlei activiteiten zullen plaatsvinden in de klas en ook buiten de klas.

radarboot gr6a