SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en gelukkig voelen. Elk schooljaar nemen wij rond april het leerlingen-tevredenheidsonderzoek af bij groep 6, 7 en 8. De kinderen hebben de vragen anoniem ingevuld. Leerlingen zijn in de leerlingtevredenheids-enquête bevraagd op de sociale veiligheidsbeleving middels tien vragen over de volgende drie onderwerpen:
1. De sfeer op school
2. De lessen op school
3. Sociale veiligheid
 Meer informatie vindt u in de schoolgids.

Het rapportcijfer dat wij van onze kinderen hebben gekregen is een 8,5


Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl